KS kultura sjećanja / remembrance culture

Održan međunarodni seminar “Znanje i kritičko razumijevanje povijesti: ključne kompetencije za demokratsku kulturu”

valencia
Dec. 20, 2023

U periodu od 15.-17. prosinca održao se međunarodni seminar pod nazivom “Znanje i kritičko razumijevanje povijesti: ključne kompetencije za demokratsku kulturu” u Valenciji, u Španjolskoj. Na seminaru je sudjelovalo 30 nastavnika i drugih edukatora iz 10 europskih zemalja, a među njima bili su predstavnici Documente te nastavnici iz Hrvatske.

Tijekom tri radna dana, nastavnici su učili o ženama koje su pružale otpor tijekom Drugog svjetskog rata, o modernom antisemitizmu, kako organizirati kvalitetnu vođenu turu ili terensku nastavu za učenike. Dobili su preporuke kako poučavati o Holokaustu i ljudskim pravima, kao i brojne izvore i metode koje mogu koristiti u svom radu. Stekli su komepetencije kojima se mogu suprotstaviti iskrivljavanju činjenica o Holokaustu i negiranju Holokausta. Sudjelovali su i u vođenoj turi, tijekom koje su upoznali židovsku povijest Valencije. Zadnji dan bio je posvećen prezentacijama projekata koje su nastavnici proveli sa svojim učenicima, kao primjerima dobre prakse kako poučavati o Holokaustu i ljudskim pravima na utjecajan način.

Seminar je organizirao konzorcij europskih organizacija, koji koordinira Katoličko sveučilište Valencia (Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir), u partnerstvu s TOLI-Institutom Olga Lengyel za poučavanje o Holokaustu i ljudskim pravima. Projekt je sufinanciran iz CERV programa Europske unije.

20231215_095800.jpg