KS kultura sjećanja / remembrance culture

Poziv za nastavnike za sudjelovanje u seminaru "Učimo o prošlosti-djelujemo za budućnost"

IMG_3460.jpeg
Oct. 12, 2022

Poučavanje o Holokaustu i ljudskim pravima
Zagreb, Hrvatska, 17.-21. studeni 2022

Poziv

Seminar je namijenjen učiteljima osnovnih i srednjih škola. Od sudionika se očekuje da imaju prethodno iskustvo poučavanja o Holokaustu i moraju biti zainteresirani da nastave poučavati o toj temi, kao i o ljudskim pravima i društvenoj pravednosti u budućnosti. Nakon seminara, svim sudionicima ponudit ćemo mogućnost da apliciraju za mini-grant, kako bi dobivenom potporom primijenili obrazovne projekte sa svojim učenicima i prenijeli znanje koje su stekli na seminaru u učionice i lokalne zajednice.

Sudjelovanje na seminaru je besplatno. Smještaj i hrana pokriveni su od strane organizatora za čitavog trajanja seminara. Putni troškovi nisu pokriveni. Sudionici bi sami trebali organizirati dolazak i odlazak, i to tako da su u mogućnosti sudjelovati za cijelog trajanja seminara.

Radni jezik seminara je hrvatski, a sva predavanja stranih govornika bit će prevođena.

Svi zainteresirani učitelji pozivaju se da popune prijavni obrazac koji se nalazi na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/wPLR2hdG5EVKLipJA do 28. listopada 2022. Jedini uvjet je da su u mogućnosti sudjelovati u cijelom seminaru (od 17. do 21. 11. 2022.).

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja, pišite na email: tena.banjeglav@documenta.hr

Broj sudionika je ograničen, pa vas molimo da svoje prijave pošaljete što prije. U slučaju velikog broja prijava, obavijest o tome jeste li odabrani za sudjelovanje dobit ćete nekoliko dana nakon roka za prijave.

Više detalja o cijelom programu nalazi se u prilogu.