KS kultura sjećanja / remembrance culture

Premijera filma „Šume šume“

Sume-sume-1164px.jpg
April 15, 2024

Pozivamo vas na premijeru filma Renate Poljak o partizankama pod naslovom „Šume šume“  koji ko-produciraju Documenta i Kinematograf. Projekcija će se održati  u utorak 16.4.2024. u 19:30 u sklopu festivala ZagrebDox u dvorani Kina Kaptol, Nova Ves 17, u Zagrebu. Cijeli program festivala dostupan je na poveznici: https://zagrebdox.net/

U Hrvatskoj, u Narodnooslobodilačkoj borbi (NOB-u), s puškom u ruci, u partizanskim bolnicama, kulturno-prosvjetnom radu i obavještajnim aktivnostima sudjelovalo je 43.660 žena, život je položilo 4.579 žena.

U Jugoslaviji, u redovima NOB-a od 1941. – 1945. borilo se više od 100.000 žena. Poginulo je više od 25.000.

Broj žena odlikovanih Ordenom narodnog heroja predstavlja 6,87 % od ukupnog broja odlikovanih pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i Partizanskih odreda Jugoslavije (1323). Od 91 žena koje su proglašene narodnim heroinama, 73 su stradale u NOB-u.

Partizanke su se borile za život u slobodi za sve nas. Stvorile su temelj za postizanje ravnopravnosti i poštovanje prava žena.

Film donosi četiri priče, četiri neustrašive žene:

Nanica Paroški, rođena 1924. u Vojvodini. Od 1941. bila je u sastavu Prve proleterske brigade gdje djeluje kao bolničarka. 1943. poslije prelaska preko Neretve umire od pjegavog tifusa. Imala je 18 godina.

——-

Marija Pipek, rođena 1923. u Vrbanju na otoku Hvaru. S 19 godina odlazi u partizane. Do kraja rata dio je Desete hercegovačke brigade. Prošla je Neretvu, Sutjesku i mnoge druge teške borbe. Za vrijeme rata prebolila je pjegavi tifus. Preminula je u Zagrebu 2015. godine.

——-

Hilda Hećej (r. Tompak) rođena 1918. u Suhopolju, započela je studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te se zapošljava u Muzeju Slavonije. Bila je ilegalna suradnica NOB-a. Uspjela je pobjeći i pridružiti se partizanima. Od 1951. živi u Zagrebu.

——-

Zdenka Brčić (r. Kamenar) rođena je 1927. u Zagrebu. Pridružila se partizanima kao gimnazijalka 1943. U partizanima je završila kurs radiotelegrafije i bila radio telegrafista pri štabu Desetog korpusa. Danas živi u Zagrebu.

Dvije od četiri partizanke čije priče donosi film, Zdenka Brčić i Hilda Hećej, nazočit će premijeri.

REŽIJA: Renata Poljak

SCENARIJ: Renata Poljak

KAMERA: Boris Poljak, Bojan Mrđenović, Goran Škofić

MONTAŽA: Marta Bregeš

GLAZBA: Alen i Nenad Sinkauz

PRODUCENTI: Vesna Teršelič, Dijana Cetina Mlađenović

PRODUKCIJA: Documenta-Centar za suočavanje sa prošlošću; Kinematograf


Film je kreiran u sklopu projekta „Cinemastories of the Second World War: Documentary films featuring WWII survivors and members of resistance as awareness and educational tools towards unbiased society“.

Projekt sufinancira Europska unija.

HR_co-funded_by_VERTICAL_RGB_POS.original.png