KS kultura sjećanja / remembrance culture

Field trip to Jajce, Sarajevo and Jablanica

April 20, 2013

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je u četvrtak 18. travnja do subote 20. travnja 2013. godine održala studijski posjet Jajcu, Sarajevu i Jablanici. Posjetili smo Muzej 2. zasjedanja AVNOJ-a u Jajcu gdje je donešen dokument "Odluka o izgradnji Jugoslavije na federalnim principima uz potpunu ravnopravnost njeniih naroda i narodnosti", koji je značio završetak stvaranja državnih organa Jugoslavije. Sljedećeg dana posjetili smo objekt tvrđave Vraca koji je u drugom svjetskom ratu pretvoren u službeno stratište i gubilište. Ova kamena utvrda je obnovljena 1981. god. i pretvorena u historijsko-memorijalni kompleks. Na zidovima atrija bila su upisana imena 9091 žrtve fašističkog terora. Tu se nalazi i obilježje poginulim borcima, s 2013 imena boraca stradalih u jedinicama NOV-e. Zatim smo posjetili Vječnu vatru, spomenik vojnim i civilnim žrtvama Drugog svjetskog rata u Sarajevu, Muzej Jevreja BiH i Historijski muzej. Zadnjeg dana posjetili smo Muzej bitke za ranjenike na Neretvi.