KS kultura sjećanja / remembrance culture

International School for Remembrance Culture titled "Exchange of experience and knowledge on Holocaust remembrance and war crimes"

March 20, 2012

Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, zajedno s partnerskom organizacijom Institut za primijenjenu povijest iz Frankfurta na Odri, organizirala je petodnevnu školu kulture sjećanja "Razmjena iskustava i znanja o sjećanju na holokaust i ratne zločine", koja će se održati u Zagrebu, od 15. do 20. ožujka 2012.Na školi su se okupili aktivisti/ce civilnog društva, novinari/ke, muzejski/e kustosi/ce, povjesničari/ke, studenti/ce te istraživači/ce i ostali/e stručnjaci/kinje koji se bave srodnim društvenim disciplinama, svjedoci/kinje i preživjeli/e sudionici/e ratnih događaja, te ostali/e zainteresirani/e za temu kulture sjećanja i komemorativnih praksi iz zemalja s područja bivše Jugoslavije i Europske unije.Sudionici/e su zajednički istražili i razgovarali o pitanjima masovnih zločina počinjenih u Europi u 20. stoljeću, kao što su holokaust, genocid, etničko čišćenje, te ostale teške povrede ljudskih prava. Sudionici/e su se u zajedničkom radu posvetili pitanju sjećanja na ove zločine, kroz različita predavanja, diskusije, radionice i studijski posjet (u sklopu programa škole organiziran je posjet logorima iz Drugog svjetskog rata).