KS kultura sjećanja / remembrance culture

Panel discussion titled “Monuments to the National Liberation: Remembrance Sites or Neglect Victims”

March 2, 2013

Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću i Muzej istorije Jugoslavije organiziraju tribinu 02.03.2013. u Muzeju istorije Jugoslavije pod nazivom "Spomenici NOB-a: Mjesta sjećanja ili svjedoci zaborava?". Na tribini ćemo raspravljati o načinima na koje su se mijenjale komemorativne prakse u Jugoslaviji i nakon njezinog raspada, tj. o tome na koji način su se organizirano posjećivali spomenici NOB-u i organizirale komemoracije nekada (za vrijeme Jugoslavije), a kakva je situacija s posjećivanjem tih mjesta danas.