KS kultura sjećanja / remembrance culture

Remembrance Culture Forum held in Vukovar

April 13, 2013

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba i Mreža fondacija Otvoreno društvo u suradnji s Europskim domom Vukovar organizirali su Forum o kulturi sjećanja, koji se održao u Vukovaru od 11. do 13. travnja 2013. godine. Cilj ovog foruma bio je produbiti i intenzivirati javni dijalog o pitanjima vezanima za nedavnu prošlost u post-jugoslavenskim zemljama. Fokusirali smo se na načine na koje danas pamtimo žrtve ratnih zločina počinjenih u razdoblju od 1991. – 2001. Također, cilj nam je bio na sistematičan način sagledati i informirati se o postojećim komemorativnim praksama u pojedinim zemljama te inicirati javni dijalog o kulturi sjećanja i pamćenja zločina i njihovih žrtava.