KS kultura sjećanja / remembrance culture

Kultura sjećanja

Cilj programa kulture sjećanja je sustavno upoznavanje s politikama sjećanja, praksama obilježavanja mjesta stradanja i komemorativnom kulturom u Hrvatskoj, široj regiji i susjednim državama, poticanje javnog dijaloga o kulturi pamćenja kao i osnaživanje stručnih timova zainteresiranih za suočavanje s prošlošću u pojedinim zemljama.

Historijska interpretacija zločina koji su obilježili 20. stoljeće, kao i s njima povezana mjesta sjećanja i komemoracije, često su predmet političkih manipulacija te su služili kao opravdanje za nove cikluse nasilja. Iz toga razloga, organiziramo seriju obrazovnih studijskih putovanja po Hrvatskoj i susjednim zemljama na mjesta obilježena traumatskim događajima iz razdoblja 1941. – 1999.

Time želimo dati skroman doprinos priznavanju patnje svih žrtava povećavanjem kruga informiranih i zainteresiranih za raspravu o primjerenom načinu obilježavanje mjesta različitih stradanja. Uz studijska putovanja, snimamo i kratke dokumentarne filmove o svim studijskim putovanjima koje ćemo objaviti na našoj web stranici www.kulturasjecanja.info, kao i web mapu s ucrtanim mjestima sjećanja i stradanja.
U nastojanju da potaknu proces suočavanja s prošlošću i ustanovljenje činjenične istine o ratu te pridonesu pomicanju javne diskusije s razine prijepora o činjenicama (broj poginulih i slično) prema dijalogu o interpretacijama, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mirovne studije, Građanski odbor za ljudska prava te Hrvatski helsinški odbor odlučili su osnovati Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću.

Ključni je razlog ovoga nastojanja iskustvo prešućivanja i falsificiranja ratnih zločina i ostalih ratnih zbivanja od 1941. do 2000. koje je utjecalo na noviju prošlost, kako Jugoslavije tako i post-jugoslavenskih društava.

Od svog osnutka Documenta doprinosi razvijanju individualnih i društvenih procesa suočavanja s proslošću u izgradnji održivog mira u Hrvatskoj i široj regiji produbljujući javni dijalog i inicirajući debate o javnim politikama koje potiču suočavanje s proslošću, prikupljajući podatke, objavljujući istraživanja o ratnim događajima, ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava, te prateći sudske procese na lokalnoj i regionalnoj razini kao doprinos poboljšanju sudskih standarda i prakse u suđenjima za ratne zločine.

Od 2006. godine Documenta radi na izgradnji i jačanju regionalne koalicije organizacija civilnog društva iz post-jugoslavenskih zemalja koja zagovara osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica nakon ratnih sukoba u regiji (REKOM).

U ostvarivanju svojih ciljeva Documenta surađuje s osnivačkim organizacijama, udrugama obitelji nestalih, drugim civilnim inicijativama, vladinim institucijama, međunarodnim institucijama i organizacijama, institucijama državne i lokalne vlasti, znanstvenim institucijama, vjerskim zajednicama, medijima, te ostalim zainteresiranima.