KS kultura sjećanja / remembrance culture

O nama

Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću osnovan je 2004. godine s ciljem poticanja procesa društvenog suočavanja s prošlošću te jačanja javnog dijaloga o traumatičnim povijesnim događajima koji su obilježili hrvatsko i europsko društvo u 20. Stoljeću. U nastojanju da potaknu proces suočavanja s prošlošću i ustanovljenje činjenične istine o ratu te pridonesu pomicanju javne diskusije s razine prijepora o činjenicama (broj poginulih i slično) prema dijalogu o interpretacijama, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Centar za mirovne studije, Građanski odbor za ljudska prava te Hrvatski helsinški odbor odlučili su osnovati Documentu – Centar za suočavanje s prošlošću. Posebnu pažnju u svom radu Documenta posvećuje stradanju pojedinaca i društvenih skupina u ratovima te žrtvama ideološki motiviranog nasilja na prostoru Hrvatske i susjednih zemalja.

Od svog osnutka Documenta doprinosi razvijanju individualnih i društvenih procesa suočavanja s prošlošću u izgradnji održivog mira u Hrvatskoj i široj regiji produbljujući javni dijalog i inicirajući debate o javnim politikama koje potiču suočavanje s prošlošću, prikupljajući podatke, objavljujući istraživanja o ratnim događajima, ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava, te prateći sudske procese na lokalnoj i regionalnoj razini kao doprinos poboljšanju sudskih standarda i prakse u suđenjima za ratne zločine. U izgradnji demokratskog pluralizma i društva mira Documenta surađuje sa širokim krugom javnih institucija, nevladinih organizacija i medija u Hrvatskoj i drugim zemljama. Aktivnosti Documente organizirane su u tri temeljna programa: (1) Dokumentiranje, (2) Javni dijalog i javne politike te (3) Unaprjeđenje sudskih standarda i praksi.