KS kultura sjećanja / remembrance culture

Kontakt

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Adresa: Selska cesta 112C, 10000, Zagreb

e-mail: kontakt@documenta.hr

Web: www.documenta.hr

Facebook: www.facebook.com/DocumentaZagreb

Instagram: https://www.instagram.com/documentazagreb/