KS kultura sjećanja / remembrance culture

Održan drugi partnerski sastanak projekta "Moj grad kroz vrijeme"

1691400685718.jpg
5. lipnja 2023.

U periodu od 2. do 4. lipnja 2023. svi partneri projekta „Moj grad kroz vrijeme“ okupili su se u Berlinu na drugom partnerskom sastanku. Prvi dan, isprobali smo ture koje su pripremili naši domaćini iz Artistanije i pritom bolje upoznali Berlin, posebno četvrt Neukolln u kojoj je smještena njihova organizacija. Zatim smo evaluirali sve što smo dosad napravili, posebno rad na prvom rezultatu te lokalne diseminacijske događaje. Sljedeći dan partneri su dogovarali metodologiju i strukturu za izradu drugog rezultata projekta – priručnika s radionicama i edukacijskih karata, što je i bio glavni cilj ovog sastanka.

S izradom rezultata počinjemo u rujnu. Pratite nas i dalje, kako biste dobili više informacija.

Projekt je financiran iz programa Erasmus+ Europske unije.

1524218737_logosbeneficaireserasmus-left-hr.jpg