KS kultura sjećanja / remembrance culture

Održana šetnja “Zagrebačka geografija borbe za ženska prava”

Messenger_creation_dc4bb4b1-3f9d-4ed4-ac16-d116770322e7.jpeg
8. ožujka 2024.

Uoči Međunarodnog dana žena, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je 6. ožujka u suradnji s Centrom za ženske studije organizirala šetnju pod nazivom “Zagrebačka geografija borbe za ženska prava”.

Uz vodstvo i svjedočanstva aktivistica za ženska prava, istražili smo nekoliko lokacija u centru Zagreba povezanih s djelovanjem organizacija za ženska prava koje su devedesetih djelovale u mreži Antiratne kampanje Hrvatske: Centar za ženske studije, Centar za žene žrtve rata – Rosa, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje te Ženska pomoć sada: SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja.

Oko 30 ljudi odazvalo se na poziv za sudjelovanje u tematskoj šetnji koju su vodile aktivistice za ženska prava Rada Borić, aktualna predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba i nekadašnja izvršna direktorica Centra za ženske studije (2008. – 2016.), Vesna Teršelič, suosnivačica Antiratne kampanje Hrvatske i voditeljica Documente, Nela Pamuković, koordinatorica Centra za žene žrtve rata – Rosa, Sanda Malbaša, suosnivačica CESI – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Slavica Jakobović Fribec, aktivistica (Akademska sekcija Žena i društvo, Ženska grupa Trešnjevka, Ženska pomoć sada) te Nevenka Fiket, suosnivačica Ženske pomoći sada: SOS-telefona za žene i djecu žrtve nasilja.

Šetnja je počela kod Glavnog kolodvora, mjesta povezanog s dolaskom stranih aktivista i aktivistica koji su pridonijeli pokretanju Antiratne kampanje te radu ženskih organizacija tijekom devedesetih. Nakon toga je grupa šetnju nastavila u Gajevoj ulici, u kojoj se nalaze dvije ključne adrese: Gajeva 45 gdje su od početka 1992. do svibnja 1993. bili smješteni uredi Antiratne kampanje te Gajeva 55 gdje je inicijativa također imala svoj ured devedesetih. Na Zrinjevcu su se aktivistice prisjetile skvotiranja prve sigurne kuće za žene i djecu žrtve nasilja. Šetnja je završila uz čaj i druženje na lokaciji Dolac 8 koju danas dijele Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke i Centar za ženske studije.

Tijekom šetnje prezentirali smo podcast seriju „Ženske perspektive o demokratizaciji“ u kojoj žene progovaraju o svojim iskustvima tijekom procesa demokratizacije u nekoliko europskih zemalja. Podcasti tematiziraju tranziciju iz socijalizma u demokraciju u Bugarskoj, raspad Jugoslavije i demokratsku tranziciju u Hrvatskoj i Sloveniji, izvaninstitucionalnu demokratizaciju u Italiji 1970-ih obilježenu „strategijom napetosti“, te španjolsku tranziciju u demokraciju nakon režima Francisca Franca.


Šetnja “Zagrebačka geografija borbe za ženska prava” organizirana je u sklopu projekta “Ženske perspektive o demokratskim tranzicijama 1970-ih, 1980-ih i 1990-ih”.

Projekt sufinancira Europska unija.

EN_co_fundedvertical_RGB_POS.png