KS kultura sjećanja / remembrance culture

Remember the Holocaust, Act for Democracy

1.jpg
27. rujna 2023.

Projekt fokusirat će se na obrazovanje nastavnika na teme Holokausta i ljudskih prava. Cilj projekta je pridonijeti unaprjeđenju kvalitete poučavanja o Holokaustu i ljudskim pravima. Program pruža mogućnost integriranja nacionalnih i transnacionalnih pristupa u obrazovanje o tim temama i u razumijevanje suvremene relevantnosti tih važnih događaja iz moderne povijesti. Metodologija treninga usmjerena je na sudionike, a bazira se na principima iskustvenog učenja i pristupa fokusiranog na ljudska prava. Metode koje će se koristiti na seminaru bit će raznolike, kako bi potakle uključenost sudionika, njihove refleksije i visoki stupanj uključenosti, a uključivat će: prezentacije, analize, diskusije, refleksije, rad u grupama, videa, posjete, gostujuće predavače, svjedočenja preživjelih, itd.

Logo EU.png