KS kultura sjećanja / remembrance culture

Strengthening the Youth-Work in Shrinking Cities

Strenghtening youth work in shrinking cities.png
30. studenoga 2018.

Strengthening the role of youth work in contesting dynamics of shrinking cities

Projektom „Osnaživanje uloge rada s mladima u sprječavanju zamiranja gradova“ želi se podići kapaciteti ljudi koji rade s mladima, nastavnika i trenera u gradovima koji se smanjuju. Pod pojmom "gradovi koji se smanjuju" podrazumijevaju se urbana područja koja su svjedočila smanjenju broja stanovnika, uslijed migracija iz malih i srednjih gradova, što je posljedica nedostatka radnih mogućnosti i socijalnih sadržaja.

Tijekom projekta partneri su proveli istraživanje i pružili informacije o gradovima koji se smanjuju i odnosu prema mladima u njihovim zemljama te mapirali fenomen gradova koji se smanjuju u svakoj od odabranih zemalja, zajedno sa studijama uspješnih praksi rada s mladima osporavajući njihovu nepovoljnu dinamiku.

Kao rezultat, partneri su izradili priručnik koji će poslužiti kao vodič za budući rad s mladima u gradovima koji se smanjuju, pomažući ljudima koji rade s mladima da zagovaraju i provode odabrane primjere dobre prakse u svojoj lokalnoj zajednici i povećavajući svijest javnosti o pitanje sužavanja gradova kao zajedničkog europskog fenomena.

Projekt je proveden u razdoblju od kolovoza 2018. do prosinca 2020. u suradnji osam partnerskih organizacija: Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću (Hrvatska); Mreža Mladih Hrvatske (Hrvatska); Culture Goes Europe (Njemačka); EJBW (Njemačka); UMAR (Portugal); YouthCoop (Portugal); Asociación Caminos (Španjolska); Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía (Španjolska).


Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

1524218777_logosbeneficaireserasmus-right-hr.jpg

Vijesti